1. Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4 т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

“Kolevtips consult” EOOD
ул.“Братя Миладинови"4
8800
Тел. +359 883307380
E-Mail: recruitment@kaufland.bg

За краткост “Kolevtips consult” EOOD се нарича по-нататък в текста „Kolevtips“.

2. Формуляр за контакти/ Контакт по E-Mail/ Контакт по телефон

Цел на обработването на данните / Правно основание:

Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълване на формуляри за контакт, по телефон или по E-Mail, ние естествено третираме като поверителни. Ние използваме Вашите данни само с определена цел, за да обработим Вашето запитване. Правно основание за обработването на данните е чл. 6, пар. 1 “е” от ОРЗД. Законният интерес от страна на групата  Колевтипс произтича от желанието да отговорим на запитванията на посетителите на уебсайта и по този начин да запазим и насърчим тяхната удовлетвореност.


Получател / Категории получатели:

Ние принципно изключваме препращането на данни на трети страни извън групата Колевтипс. По изключение данните се обработват по наше поръчение от оператори, обработващи личните данни. Те подлежат съответно на старателен подбор, биват допълнително контролирани от нас и се обвързват с договор съгл. чл. 28 от ОРЗД.


Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

Всички лични данни, които Вие сте ни изпратили при запитвания чрез този уебсайт или по електронна поща, ние изтриваме, съотв. анонимизираме по сигурен начин най-късно 90 дни след като сме Ви дали окончателен отговор. Това произтича от факта, че след отговор от наша страна посетители на уебсайта често се свързват с нас повторно по същия въпрос. За целта ние трябва да се позоваваме на предходната кореспонденция. Поради това ние съхраняваме Вашите документи още 90 дни. Според нашия опит по принцип след този период не постъпват допълнителни запитвания във връзка с нашите отговори.

3. Обработка на данните в случай на използването на функциите за споделяне

С оглед на защита на данните ние съзнателно решихме да се откажем от включването на функцията „споделяне” на различните социални мрежи като бутони директно на нашата онлайн система за кандидатстване. Поради това свързаните функции „споделяне” на тази страница са вградени единствено като линкове. Едва чрез отварянето на нов прозорец на съответния браузър линкът препраща към страниците на социалните мрежи. Поради това чрез простото отваряне на тази страница по принцип не се прехвърлят данни към доставчиците на услуги, свързани със социалните медии. По този начин се изключва създаването на профил от страна на трети лица. При все това ние не бихме искали да забраним тази възможност на онези посетители, които биха искали да „споделят” обявите за вакантните работни позиции от нашата уебстраница в своята социална мрежа. Прехвърляне на данни към доставчика на избраната от Вас социална мрежа се извършва единствено след като активирате съответния бутон „сподели” и влезете в профила си в съответната социална мрежа.

Цел на обработката на данни / правно основание: Правно основание за обработката на данни при  използването на функцията за споделяне е чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД. Законният интерес от страна на Кауфланд произтича от желанието да можем да предложим на потребителите на уебсайта за кариери тази функция като доброволна опция.

Получател / Категории получатели: «Споделянето» на съдържания от този уебсайт означава само по себе си, че определени данни могат да бъдат прехвърлени към доставчиците на услуги, свързани със социалните медии, като например:

 • Адрес на нашия уебсайт;
 • Дата и час на отварянето на уебсайта, съотв. на активирането на бутона за споделяне;
 • Информация за използвания браузър и използваната операционна система;
 • Вашият актуален IP-адрес;
 • Споделеното от Вас съдържание.

Тогава в зависимост от предприетите от Вас настройки за защита на данните на Вашия собствен профил споделените съдържания (описания на вакантните позиции) могат да бъдат видяни и от други потребители на същите социални мрежи. Ако към момента на активирането на бутона „споделяне” Вие вече сте регистрирани към съответната услуга, свързана със социални медии, от упоменатите по-горе данни доставчикът на тази услуга също е в състояние да получи Вашето потребителско име и евентуално и Вашето истинско име. Тези данни могат да бъдат обработвани от доставчика и в държави извън Европейския съюз. Ние не оказваме въздействие върху обема, вида и целта на обработването на данни от страна на доставчика. Моля имайте предвид, че доставчиците на услуги за социални медии с посочените по-горе данни са напълно в състояние да съставят псевдонимизирани и дори индивидуализирани потребителски профили.

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

Продължителността на показването на споделените от Вас съдържания зависи от настройките за защита на личните данни на Вашия профил при съответната социална мрежа, както и от техните разпоредби относно защитата на личните данни. Кауфланд не може да оказва влияние върху тях.

5. Използване на „бисквитки” (Cookies)

В нашата онлайн система за кандидатстване се използват така наречените „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат на Вашето крайно оборудване (персонален компютър, преносим компютър, смартфон или таблет) при посещение на този уебсайт от нашия уеб сървър и там се съхраняват на използвания от Вас интернет браузър. Използваните бисквитки могат да изпълняват различни функции. Следните подраздели ще Ви информират относно отделните цели на различните бисквитки, които могат да бъдат използвани.

Освен другото: Вие можете да настроите браузъра си така, че да Ви информира за разполагането на бисквитки. Чрез този метод използването на бисквитките ще бъде прозрачно за Вас. Освен това можете да адаптирате настройките на браузъра, така че той изобщо да не приема бисквитки, или да отхвърля бисквитки от отделни доставчици. Все пак ние искаме да Ви обърнем внимание, че по този начин при определени обстоятелства могат да бъдат нарушени функциите на нашата онлайн система за кандидатстване.

Цел на обработката на данни / правно основание:

При използването на нашата онлайн система за кандидатстване се получава следната информация:

 • страницата, която е била отворена преди това (Referrer-URL);
 • страницата от която е изискан файлът;
 • име на файла;
 • дата и час на извикването;
 • прехвърлено количество данни;
 • статус на достъпа като „Прехвърляне на файл“, „Файлът не е открит“ и т.н.;
 • описание на типа на използвания уеб браузър;
 • анонимизиран IP адрес, съкратен с последните три цифри посредством програма   Adobe Analytics.

Ние ще използваме тази информация за направляване на потребителя, за статистически анализи, адаптиране на нашия уебсайт за кариери спрямо Вашите потребности и за защита от нерегламентирани извиквания на нашия уебсайт.

Затова използваме бисквитки, с помощта на които се управлява Вашата връзка с нашия уебсайт за кариери по време на сесията. Освен това посредством дружеството Adobe Systems GmbH, на което ние сме възложили тази задача, във вашия интернет браузър се слага една постоянна бисквитка, с цел създаване на псевдонимизиран потребителски профил. Именно чрез тази постоянна бисквитка става възможно повторното разпознаване на Вашия браузър при повторно посещение на нашия уебсайт за кариери. Това ни е от особена полза при проучването на пазара и в стремежа ни да усъвършенстваме нашия уебсайт за кариери така, че да отговори на търсенето и потребностите на нашите потребители.

Получените с технологията Adobe-Analytics данни не се използват за личното идентифициране на посетителите на нашия уебсайт за кариери. Съхранените в бисквитката потребителски данни не се събират заедно с лични данни относно носителя на псевдонима. Правното основание за това съхраняване на данни и за използването на бисквитки е чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД. Законовият интерес на Кауфланд произтича от интереса към възможността за оптимизация на собствената му страница. Вие можете да възразите срещу това получаване и съхраняване на данни посредством постоянната бисквитка от страна на „Адоб системс” ГмбХ  по всяко време с действие за бъдещето. За тази цел трябва единствено да кликнете върху съответния линк тук  и да потвърдите своето възражение върху появяващия се чрез него уебсайт. В такъв случай „Adobe” поставя във Вашия браузър постоянна бисквитка от типа „Do not track“, така че технологията „Adobe” да не бъде използвана занапред.

Получател / Категории получатели:

В рамките на обработването на данни Вашите данни се разкриват / предават в Kaufland единствено на отговарящите за поддържането на този уебсайт отдели. В случай, че Adobe Systems GmbH или други технически доставчици имат достъп до данните с цел поддръжка, ние сключваме с тях договори за обработка на поръчките по силата на чл. 28 от ОРЗД.

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

Бисквитките по време на сесията се изтриват след съответното приключване на Вашата интернет сесия (затваряне на програмата на браузъра). Постоянните бисквитки остават съхранени във Вашия браузър докато не предприемете ръчно изтриване.

6. Криптиране

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да можем да защитим Вашите данни възможно най-добре от нежелан достъп до тях. Наред с подсигуряването на операционната среда използваме също така и методи на криптиране. Посочената от Вас информация се пренася в криптирана форма с помощта на SSL-протокол (Secure Socket Layer) и се проверява по отношение на автентичността й с цел предотвратяване злоупотребата с данни от страна на трети лица. Признаците, по които можете да разпознаете това са, че в лентата за статуса на Вашия браузър символът катинар е затворен и редът с адреса започва с „https“

7. Вашите права като субекти на данните

Съгл. чл. 15 пар. 1 от ОРЗД Вие имате право по всяко време и безплатно да получите информация относно Вашите лични данни, които са съхранени при Kaufland.

Освен това съгл. чл. 16 от ОРЗД Вие имате правото да изисквате корекция на съхранени Ваши неверни данни.

В крайна сметка съгл. чл. 17 от ОРЗД Вие имате право да изисквате изтриването на данни, ако ние не трябва повече да съхраняваме данните (например тъй като данните повече не са необходими за решението за назначаване или тъй като Вие се отказвате от даденото си съгласие).

Ако обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6 пар. 1 букви д) или е) от ОРЗД, съгл. чл. 21 от ОРЗД Вие имате право на възражение. Ако Вие възразите срещу обработването на данните, то няма да се извършва за в бъдеще. Това не важи, ако администраторът на лични данни може да докаже, че съществуват убедителни законови основания за по-нататъшното обработване, които имат предимство пред интересите на субекта на данните от възражение.

Ако Вие самите сте предоставили обработените данни, имате право на пренасяне на данните съгл. чл. 20 от ОРЗД.

Ако обработването на данните се извършва въз основа на съгласие по силата на чл. 6, пар. 1, буква а) или чл. 9, пар. 2, буква a) от ОРЗД, Вие по всяко време можете да се откажете от  съгласието с действие за в бъдеще. Правомерността на досегашното обработване остава непроменена.

При неизяснени въпроси или в случай на оплаквания във връзка с посочените по-горе случаи моля обръщайте се в писмен вид или по електронна поща към длъжностното лице относно защитата на личните данни.

Всеки субект на данните независимо от друго средство за административна или съдебна защита има право на обжалване в надзорен орган, когато субектът на данните е на мнение, че обработването на съответните лични данни нарушава ОРЗД (чл. 77 от ОРЗД). Субектът на данните може да предяви това право в надзорен орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, работно място или място на предполагаемото нарушение.

8. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на  както следва:
На e-mail адрес : kolevstips@abv.bg